Updates

Wema Waliotangulia

MAISHA YA HINDU BINT UTBAH, MKE WA ABUU SUFIANI

K ama ilivyo kawaida, kutoka katika maisha ya wema waliotangulia ambao visa vyao tunavisimulia hapa tunajifunza humo mambo mengi ya kutunufaisha. Katika maisha ya Hindu bint Utba (radhi za Allah zimshukie) Waislamu wana mengi ya kujifunza. Miongoni mwa hayo, kubwa zaidi ni kuwa kisa hiki kimethibitisha ukweli wa maneno ya Mtume (rehema na amani zimshukie) aliposema “Nyoyo za waja zimo ...

Read More »

Maisha Ya Hindu Bint Utbah, Mke Wa Abuu Sufiani

Msimamo wake mbele ya Mtume Hindu baada ya kusilimu alikwenda kwa Mtume na kuudhihirisha msimamo wake kwa kusema: “Ewe mjumbe wa Allah, Wallahi hawakuwepo watu ninao wachukia na kuwatakia kila baya liwafike kuliko wafuasi wako, lakini nashangaa sasa kuwa hakuna katika mgongo wa ardhi watu niwapendao na kupenda Allah awape heshima kuliko wafuasi wako.” Mtume alifurahi na kumwambia: “Na ndivyo ...

Read More »

Maisha Ya Hind Bint Utba

Kabla ya kusilimu Leo tunaendelea kuhadithia na kisa cha Swahaba Hind na mumewe Abuu Sufian bin Harb tulichokianza toleo lililopita ambapo tuliona kuwa kabla ya kusilimu, kwa muda usiopungua miaka 20, alitumia mali, vipawa na muda wake kuendesha uadui dhidi ya Uislamu. Tuliona pia miongoni mwa waliouawa katika Vita vya Badr ambavyo Waislamu licha ya uchache na uhaba wa silaha, ...

Read More »

Tujifunzayo kutoka maisha ya Asmaa bint Umais

Wanaume kuingia katika majumba ya wengine bila ya nidhamu, kimaumbile na kisheria, ni jambo linalowakera sana waume na wazazi. Na hapa ndipo tunapogundua siri ya agizo lililokuja ndani ya Qur’an, (24:27) la kuwataka waumini wasiingie majumba yasiyo yao ila kwa rukhsa. Ukweli huu uko wazi katika sira ya Asmaa pale Abubakr kununa (kuhisi wivu) baada ya kuwakuta jamaa fulani (wanaume) ...

Read More »